Drewniane artykuły do domu i ogrodu.

Zasady reklamacji i zwrotów towaru

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 • Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres shop@wooder.com). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza można pobrać również tutaj.
 • Zwracany towar prosimy odesłać na adres: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy i zasad zwrotu zakupionego towaru znajdą Państwo w regulaminie sklepu w punkcie V.

REKLAMACJE

 • Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: shop@wooder.com. Prosimy o podanie w mailu następujących informacji:
  1. numeru zamówienia
  2. powodu reklamacji oraz żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji
 • Reklamowany towar prosimy odesłać na adres: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
 • Istnieje również możliwość złożenia reklamacji w trybie rękojmi. Czas powiadomienia kupującego-konsumenta o swoim stanowisku przez sprzedawcę w wypadku wybrania tego trybu wynosi 14 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy i zasad zwrotu zakupionego towaru znajdą Państwo w regulaminie sklepu w punkcie VI.

GWARANCJA

 • Sklep udziela gwarancji na sprzedawane towary i zapewnia ich bezpłatną naprawę lub wymianę w okresie gwarancyjnym.
 • Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 • W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 • Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę ta stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
  o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 • Drewno to produkt naturalny na który mają wpływ warunki atmosferyczne. Drobne pęknięcia mogą pojawić się podczas nadmiernie długiej ekspozycji na słońce,
  nie wpływają one jednak na jakość i funkcjonalność produktu. Właściwości mebli
  i materiałów, z których zostały one wykonane, a także prawidłowy sposób ich użytkowania i pielęgnacji zostały podane na stronie www.wooder.com w opisie produktu.
 • Gwarancją nie są objęte:
 1.  uszkodzenia zaistniałe podczas transportu czy przeładunku oraz ich następstwa - mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady,
 2. uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz niewłaściwą pielęgnacją,
 3. uszkodzenia wynikłe na skutek warunków atmosferycznych, pożaru, powodzi, uderzeń pioruna i innych klęsk żywiołowych,
 4. produkty, które uległy przeróbkom, zmianom lub naprawom przez osoby nieuprawnione,
 5. różnice kolorystyczne, zmiana koloru drewna oraz zmiany następujące w strukturze drewna jak np. mikropęknięcia (niepogarszające funkcjonalności towaru), wynikające z jego naturalnych właściwości,
 6. normalne zużycie elementów.

  

Dane adresowe

Stelmet S.A.
ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra
Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
WOODER nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu